Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Ισότοπα

Ισότοπα χαρακτηρίζονται τα άτομα του ίδιου χημικού στοιχείου που έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων στον πυρήνα τους.
Τα ισότοπα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως διαφορετικές εκδοχές του ίδιου του στοιχείου. Όλα τα ισότοπα ενός στοιχείου έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων (ατομικό αριθμό) και επομένως τις ίδιες χημικές ιδιότητες. Ωστόσο τα ισότοπα μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες όπως για παράδειγμα στη πυκνότητα. Σημαντική διαφορά μεταξύ των ισοτόπων του ίδιου ατομικού αριθμού είναι ότι τα περισσότερα ισότοπα είναι ασταθή, ενώ μερικά μόνο είναι σταθερά. Συνήθως τα ασταθή ισότοπα είναι ραδιενεργά.
Για παράδειγμα,  τα ισότοπα του υδρογόνου είναι 1Η2Η και 3Η που ονομάζονται αντίστοιχα πρώτιο, δευτέριο και τρίτιο. Ο πυρήνας κάθε ισοτόπου του υδρογόνου έχει : ένα πρωτόνιο και 0 νετρόνια στο 1Η, 1 νετρόνιο στο 2Η και 2 νετρόνια στο 3Η.


Από κ. Νεκτάριος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου