Υπενθυμίσεις

Σχολικό Έτος 2011 - 2012


Όσοι έχουν σχολικά εγχειρίδια μικρότερων τάξεων, σε καλή κατάσταση, καλό θα είναι να φέρουν στο σχολείο, ώστε να τα μοιράσουμε στους μικρότερους συμμαθητές μας.


Σχολικό Έτος 2010 - 2011


Την Πέμπτη 26 Μαΐου θα γράψουμε διαγώνισμα στη Γεωγραφία, στους Νομούς και τις Περιφέρειες.


Για την Τετάρτη, 18 Μαΐου στο μάθημα της Ιστορίας για την Βυζαντινή Τέχνη στο σπίτι θα μελετηθεί μόνο το σχεδιάγραμμα και όχι το βιβλίο.


Την Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στα Φυσικά, στο κεφάλαιο του Ηλεκτρισμού.


Την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου στις 12:30, θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου για το πρώτο τρίμηνο 


Την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου θα σχολάσουμε στις 13:15 λόγω μη πραγματοποίησης του μαθήματος των Γαλλικών.


Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στα Φυσικά, στο κεφάλαιο της Θερμότητας.


Την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στη Γεωγραφία, από το μάθημα 6 έως το 15.


Την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στην Ιστορία, στα μαθήματα 5, 6, 7, 9, 10.


Την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου λόγω της εορτής του Πολυτεχνείου θα σχολάσουμε περίπου στις 10:00 π.μ..


Την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στη Γλώσσα, στην τέταρτη ενότητα.


Την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου και την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου δεν θα κάνουμε μάθημα, λόγω της διενέργειας του δεύτερου γύρου των Δημοτικών Εκλογών.


Την Τρίτη, 9 Νοεμβρίου να έχετε μαζί σας και τα βιβλία της Ιστορίας.


Την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου και την Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου δεν θα κάνουμε μάθημα, λόγω της διενέργειας των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών.

Την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου δεν θα κάνουμε μάθημα, λόγω των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Την Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στα Μαθηματικά, στην δεύτερη ενότητα.

Την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στα Φυσικά, στο κεφάλαιο της Ενέργειας.

Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου θα γράψουμε διαγώνισμα στη Γλώσσα, στην δεύτερη ενότητα.

Την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου η τάξη μας θα επισκεφτεί το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης.

Την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου λόγω απεργίας, θα σχολάσουμε στις 12:25.

Την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010 θα γράψουμε διαγώνισμα στη Γεωγραφία, στις ενότητες 1 έως 5.

Την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010 θα γράψουμε διαγώνισμα στην Ιστορία στα Κεφάλαια 1 έως 4.